Wręczenie dyplomów “Zapobieganie Pożarom i Awariom” w Szkole Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie 15.06.2018 r.


W dniu 15.06.2018 r. odbyło się wręczenie dyplomów ukończenia studiów “Zapobieganie Pożarom i Awariom” w Szkole Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie. W gronie 69 absolwentów 5 osób ukończyło studia z oceną bardzo dobrą. W tej szczęśliwej piątce znalazł się również Kamil Rytel.

Grupa ZPA 9 na kierunku Zapobieganie Pożarom i Awariom
Grupa ZPA 9 na kierunku Zapobieganie Pożarom i Awariom w SGSP
Grupa ZPA 9 na SGSP
Na tle uczelni SGSP