Grupa ZPA 9 na kierunku Zapobieganie Pożarom i Awariom

Zapobieganie Pożarom i Awariom 2017/2018 w SGSP


W Szkole Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie na kierunku Zapobieganie Pożarom i Awariom w dniu 15.06.2018 r. odbyło się uroczyste wręczenie świadectw absolwentom uczelni. Uroczystość wręczenia dyplomów odbyła się na głównej auli uczelni SGSP. W gronie 69 absolwentów SGSP na kierunku Zapobieganie Pożarom i Awariom tylko 5ciu otrzymało świadectwo z oceną bardzo dobrą. Kamil Rytel dołączył do tego wąskiego grona absolwentów, którzy poszczycić się mogli oceną bardzo dobrą na świadectwie.

Celem studiów na kierunku Zapobieganie Pożarom i Awariom było przygotowanie wysoko wykwalifikowanej kadry do wykonywania czynności kontrolno-rozpoznawczych z zakresu ochrony przeciwpożarowej, a także przygotowanie merytoryczne kadry menedżerskiej przedsiębiorstw, osób zarządzających odpowiedzialnych za bezpieczeństwo techniczne w obiektach podwyższonego ryzyka, w tym w zakładach przemysłowych, w których występują pomieszczenia lub strefy zakwalifikowane, jako zagrożone wybuchem oraz osób użytkujących urządzenia oraz systemy ochronne przeznaczone do eksploatacji w tych przestrzeniach. Program studiów skierowany był do osób wykonujących czynności kontrolno-rozpoznawcze z zakresu ochrony przeciwpożarowej, komendantów powiatowych (miejskich) PSP oraz ich zastępców, dowódców jednostek ratowniczo-gaśniczych oraz ich zastępców, oficerów służby operacyjnej, osób wykonujących czynności z zakresu ochrony przeciwpożarowej, projektantów urządzeń przeciwpożarowych, rzeczoznawców ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych, osób wykonujących czynności w zakresie przeciwdziałania awariom przemysłowym, w tym kadry menedżerskiej przedsiębiorstw, osób zarządzających odpowiedzialnych za bezpieczeństwo techniczne w zakładach sevesowskich.

Film z ceremonii odebrania świadectw oraz kilka pamiątkowych zdjęć można znaleźć poniżej. Skan świadectwa z SGSP oraz skany pozostałych dyplomów znajdują się w zakładce uprawnienia, zaswiadczenia i certyfikaty

Grupa ZPA 9 na kierunku Zapobieganie Pożarom i Awariom
Grupa ZPA 9 na kierunku Zapobieganie Pożarom i Awariom w SGSP
Grupa ZPA 9 na SGSP
Na tle uczelni SGSP