Audyt wymagań ADR


Czy kiedykolwiek zostali Państwo zaskoczeni w trakcie audytu pytaniem o uczestnictwo Państwa firmy w przewozie drogowym towarów niebezpiecznych? Czy kiedykolwiek zadali sobie Państwo pytanie o to, czy będąc użytkownikiem chemikaliów – spoczywają na Państwu jakieś dodatkowe obowiązki związane z operacjami transportowymi? Czy myśleli Państwo, żeby zidentyfikować rolę swojej firmy w zakresie podstawowych wymagań związanych z transportem towarów niebezpiecznych – do których Wasza Firma może być zobowiązana?

W przypadku kiedy odpowiedzieli Państwo twierdząco na którekolwiek z powyższych pytań – ADResBHP ma dla Państwa firmy wyjątkową ofertę.

Oferujemy Państwu Audyt wymagań ADR, którego celem jest ustalenie Państwa roli, a także zakresu obowiązków w transporcie towarów niebezpiecznych. Podczas spotkania z naszym Doradcą DGSA, dowiedzą się Państwo jakie wymagania z zakresu ADR mają zastosowanie do Państwa organizacji, oraz jaki jest stopień ich realizacji w Państwa organizacji.

Podczas audytu:

  • określimy i zidentyfikujemy rolę Państwa firmy w transporcie towarów niebezpiecznych
  • przedstawimy obowiązki ciążące na Państwa firmie
  • usystematyzujemy odpowiedzialności uczestników przewozu w odniesieniu do Państwa firmy
  • wskażemy obszary wymagające poprawy oraz udoskonalenia

 

Zapraszamy do kontaktu poprze formularz mailowy, bądź telefonicznie z Naszym Doradcą DGSA, w celu przedstawienia szczegółowej oferty.