sygnalista hakowy obowiązki pracowników

Szkolenie dla pracowników wykonujących czynności sygnalisty-hakowego.


Tematyka szkolenia sygnalista – hakowy

W trakcie szkolenia sygnalista – hakowy omówione zostały następujące zagadnienia:

 • Przepisy prawne i definicje (hakowy, sygnalista, dźwigowy, pomocnik hakowego, DOR etc.)
 • Obowiązki hakowego
 • Omówienie czynności przed rozpoczęciem pracy
 • Zasady i warunki bezpiecznej pracy przy dźwignicach
 • Techniki zawieszania ładunków
 • Czynności zabronione
 • Techniki sygnalizacyjne
 • Kody sygnalizacyjne
 • Kierowanie ruchem dźwignic
 • Zasady postępowania w przypadku wypadku lub awarii
 • Ocena stanu technicznego zawiesi