Doradztwo ADR


Doradztwo ADR to usługa skierowana do firm które mają styczność z towarami niebezpiecznymi ADR. Oferowana przez nas usługa, obejmuje całość zagadnień związanych z doradztwem ADR w transporcie towarów niebezpiecznych. Współpracujemy z przedsiębiorstwami z branży TSL, oraz firmami dokonującymi magazynowania towarów niebezpiecznych, dzięki czemu na co dzień zdobywamy nowe doświadczenia i umiejętności. Wieloletnie praktyczne doświadczenie związane z BHP i ADR, a także Ochroną Środowiska i PPOŻ. pozwoliło nam na stworzenie praktycznych i kompleksowych rozwiązań w tej dziedzinie.

Obowiązek wyznaczenia Doradcy DGSA w przedsiębiorstwie wynika z przepisów ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o transporcie towarów niebezpiecznych.

Niewyznaczenie przez uczestnika przewozu towarów niebezpiecznych doradcy do spraw bezpieczeństwa przewozu towarów niebezpiecznych wiąże się z karą 5000 zł.

Nasza współpraca z klientem rozpoczyna się zazwyczaj od audytu wstępnego, który pozwala na ocenę stanu faktycznego, a także wskazanie istotnych obszarów, które wymagają udoskonalenia i poprawy. Następnie wspólnie z klientem podejmujemy odpowiednie działania, które najczęściej obejmują przeszkolenie pracowników, oraz wdrożenie stosownych instrukcji i procedur.

Oferowana Państwu usługa Doradztwa DGSA jest zgodna z wymaganiami Umowy ADR oraz ustawy o przewozie towarów niebezpiecznych.

Oferowane przez nas kompleksowe usługi obejmują doradztwo w zakresie:

 • przewozu towarów niebezpiecznych;
 • wymagań przedsiębiorcy związanych z pakowaniem, załadunkiem, napełnianiem lub rozładunkiem towarów niebezpiecznych;
 • klasyfikacji towarów niebezpiecznych;
 • sporządzania instrukcji bezpieczeństwa;
 • sporządzania planów ochrony towarów niebezpiecznych;
 • ogólnych przepisów pakowania, oznakowania i stosowania nalepek ostrzegawczych;
 • doboru opakowań do przewozu materiałów niebezpiecznych;
 • sporządzania rocznych sprawozdań;
 • sporządzania sprawozdań powypadkowych;
 • oceny zgodności realizacji przewozu z wymaganiami ustawy o przewozie materiałów niebezpiecznych;
 • organizację wewnętrznych szkoleń dla pracowników firmy;
 • monitoring/analiza działań przedsiębiorcy w celu eliminowania zagrożeń wynikających z postępowania niezgodnego z przepisami prawa.

Wewnętrzne szkolenia pracowników związane z ADR

Oferujemy Państwu realizację szkoleń dla pracowników manipulujących towarami niebezpiecznymi i mających z nimi styczność,  na przykład podczas magazynowania i przewozu, a także: magazynierów, pracowników biura, osób uczestniczących w przewozie towarów niebezpiecznych oraz załadunku, jak i sprawujących nadzór nad tym procesem – stosownie do ich odpowiedzialności i obowiązków.

Szkolenia te rozszerzyliśmy o aspekty związane z BHP, PPOŻ i Pierwszą Pomocą, dzięki czemu łatwiej jest wtedy pracownikowi zastosować w praktyce określone rozwiązania.

Podstawa prawna: przepis 1.3 a także szkolenia wymagane pod 1.10; 1.8.3.3 Umowy ADR

Nie przeszkolenie osób wykonujących czynności związane z przewozem towaru niebezpiecznego, zatrudnionych przez uczestnika przewozu towarów niebezpiecznych lub wykonujących te czynności na jego rzecz, podlega karze w wysokości 2000 zł