Szkolenie PPOŻ. dla osób wyznaczonych do ewakuacji i zwalczania pożarów


Szkolenie dla osób wyznaczonych do ewakuacji i zwalczania pożarów skierowane jest do tych pracowników, którym pracodawca powierzył zadania w zakresie ewakuacji i zwalczania pożarów. Podczas szkolenia nasi Specjaliści z wieloletnim stażem prowadzą ćwiczenia zarówno z kierowania tłumem, jak i przekazywani komunikatów wizualnych i werbalnych. Uczestnicy szkolenia, będą również podejmowali działania gaśnicze oraz ewakuacyjne. Program szkolenia obejmuje trzy moduły, w których zawarto istotę ewakuacji, oraz zwalczania pożarów.

Moduł I: Organizacyjne i techniczne warunki ewakuacji

Moduł II: Społeczno-psychologiczne aspekty ewakuacji

Moduł III: Gaszenie pożarów oraz ewakuacja