Szkolenie z czasu pracy kierowców


Szkolenie z czasu pracy kierowców przeznaczone jest głównie dla osób zajmujących się rozliczaniem czasu pracy kierowców, a więc przedsiębiorców branży transportowej, kadrowych oraz księgowych w firmach przewozowych, a także dla kierowców wykonujących przewozy drogowe, którzy mają bezpośredni obowiązek przestrzegania czasu pracy.

Szkolenie obejmuje następujące zagadnienia:

  • Regulacje prawne czasu pracy kierowcy
  • Czas jazdy, przerwy i odpoczynki kierowców zgodnie z Rozporządzeniem 561/2006
  • Obowiązki pracodawcy
  • Zasady rozliczania podróży służbowych kierowców
  • Jak unikać konsekwencji naruszenia przepisów czasu pracy kierowców
  • Praktyczne przygotowanie do pracy kierowcy zawodowego
  • Zabezpieczenie przed nieuzasadnionymi roszczeniami
  • Prawidłowe wyliczanie wynagrodzeń kierowców
  • Prawa i obowiązki kierowcy
  • Odpowiedzialność kierowcy związana w naruszeniami przepisów

truck-945364_1920