Pierwsza pomoc w pracy


Pierwsza pomoc w pracy to praktyczne szkolenie z udzielania pierwszej pomocy, skierowane zarówno do firm jak i osób prywatnych. Zgodnie z Kodeksem Pracy Art. 2091.  § 1.  Pracodawca jest obowiązany wyznaczyć pracowników do udzielania pierwszej pomocy.

Nasze szkolenie z pierwszej pomocy dla osób wyznaczonych do udzielania pierwszej pomocy jest nowoczesnym kursem ukierunkowanych na praktyczne umiejętności postępowania w różnych sytuacjach wypadkowych. Szkolenie to oprócz umiejętności praktycznych, przygotowuje również pracowników pod względem mentalnym do radzenia sobie w trudnych i stresujących działaniach ratowniczych. Nasi wykładowcy i ratownicy z wieloletnim doświadczeniem, podczas szkolenia w bardzo interesujący sposób przekazują swoją wiedzę oraz umiejętności praktyczne.

Dzięki nowoczesnemu sprzętowi treningowemu, szkolenie maksymalnie przypomina prawdziwe sytuacje zagrożenia życia, jakie mogą przytrafić się w pracy. Szkolenia z udzielania pierwszej pomocy prowadzone jest na fantomach medycznych (dorośli, dzieci, niemowlęta), defibrylatorach ćwiczeniowych, z użyciem sprzętu i wyposażenia zakładowych apteczek pierwszej pomocy.

Szkolenie składa się z części teoretycznej i praktycznej:

Podczas część teoretycznej omówione zostają następujące zagadnienia:

 • Aspekty psychologiczne i prawne udzielania pomocy
 • Bezpieczeństwo własne i poszkodowanego
 • Zasady wzywania pomocy
 • Kontrola podstawowych funkcji życiowych u poszkodowanego
 • Resuscytacja krążeniowo-oddechowa
 • Udrażnianie dróg oddechowych
 • Rany, krwotoki
 • Złamania, zwichnięcia, skręcenia
 • Oparzenia
 • Wstrząs
 • Wyposażenie apteczki, oraz metody użycia poszczególnych jej elementów

20160929_101858

Podczas części praktycznej każdy z kursantów ma okazję przećwiczenia poszczególnych umiejętności i zachowań, które są niezbędne i przydatne podczas udzielania pierwszej pomocy, takich jak:

 • Ocena stanu poszkodowanego
 • Układanie w pozycji bocznej oraz bezpieczne sposoby obracania poszkodowanego
 • Zasady wzywania pomocy przez telefon
 • Resuscytacja krążeniowo-oddechowa dorosłego, dziecka, niemowlęcia
 • Użycie defibrylatora AED u osoby dorosłej i dziecka
 • Tamowanie krwotoków i wykonywanie opatrunków
 • Postępowanie przy zakrztuszeniu
 • Unieruchamianie kończyn
 • Postępowanie przy urazie kręgosłupa
 • Scenariusze – udzielanie pomocy w warunkach zbliżonych do realnych sytuacji
 • Sprawne posługiwanie się wyposażeniem apteczki zakładowej.

20160929_104919

Na koniec szkolenia każdy z uczestników otrzymuje stosowne zaświadczenia zgodne z rozporządzeniem, ważne przez 2 lata od chwili ukończenia szkolenia.

Dodatkowo każdy uczestnik otrzymuje od Nas mini apteczkę brelok do kluczy, oraz kartę ICE, za sprawą której służby ratownicze będą wiedziały, od kogo z naszych bliskich mogą uzyskać dodatkowe informację o poszkodowanym / kogo powiadomić o naszym wypadku.

zestaw1