Outsourcing BHP


Outsourcing BHP to najefektywniejsza i najtańsza strategia zarządzania przedsiębiorstwem. Powierzenie zadań służby bezpieczeństwa i higieny pracy specjalistom spoza firmy jest rozwiązaniem dopuszczonym przez ustawodawcę.

ADResBHP oferuje absolutny outsourcing w zakresie służby BHP. Nasza firma przejmuje obowiązki z omawianego zakresu, a państwo mogą poświęcić zyskany dzięki temu czas i oszczędzone pieniądze na rozwój przedsiębiorstwa.

Dla kogo?

 • oferujemy outsourcing BHP dla firm zatrudniających do 100 pracowników.

Dlaczego?

Art. 23711§2. KP „Pracodawca – w przypadku braku kompetentnych pracowników – może powierzyć wykonywanie zadań służby bhp specjalistom spoza zakładu pracy”.

Co dzięki temu zyskujesz?

 • jasne warunki współpracy bez dodatkowych kosztów za szkolenia czy dokumentację
 • realizację wszystkich zadań służby BHP
 • darmowe szkolenia BHP, wstępne i okresowe
 • doradztwo w zakresie BHP
 • specjalistyczne szkolenia
 • brak kosztów utrzymania pracownika odpowiedzialnego za BHP i PPOŻ
 • brak kosztów dojazdu, podwyższania kwalifikacji, telefonu, samochodu, papieru, tonerów, sprzętów specjalistycznych

Nasz outsourcing BHP obejmuje:

 • szkolenia wstępne okresowe z zakresu BHP
 • ocena ryzyka zawodowego;
 • opracowywanie analiz stanu BHP;
 • przeglądy warunków pracy;
 • bieżącą kontrolę warunków pracy
 • opracowywanie procedur i instrukcji BHP
 • dokonywanie oceny ryzyka zawodowego na wszystkich stanowiskach pracy
 • sporządzanie dokumentacji powypadkowej
 • współpracę z lekarzem, sprawującym profilaktyczną opiekę zdrowotną nad pracownikami
 • pomoc w realizacji nakazów PIP, PIS;
 • ocena warunków na stanowiskach pracy;
 • doradztwo z w zastosowaniu środków technicznych do ochrony przeciwpożarowej.

Doradztwo obejmuje również przygotowanie rocznego sprawozdania.

Współpraca na podstawie umowy. Rozliczenia miesięczne – faktury VAT.